Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse IK Graip 2015

09 MAR 2016 12:28
här kommer verksamhetsberättelsen för 2015
  • Skapad: 09 MAR 2016 12:28

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IK GRAIP 2015

 

FÖRENINGSSTYRELSEN FÖR IK GRAIP AVGER HÄRMED FÖLJANDE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015.

 

 

 

STYRELSE:                       Ordförande                         Kjell Genitz

                                            V.Ordf.                               Lena Celion

                                            Sekr.                                   Yvonne Karlsson

Kassör                                 Ingrid Rosenberg

                                            Ledamot                             Therese Karlsson

                                            Ledamot                             Mattias Andersson

                                            Ledamot                             Linda Höglund

                                            Supleanter                           Anders Grönlund

                                            Supleanter                           Fredrik Hermansson          

 

 

SEKTIONSLEDARE:       Fotboll                                Johan Gråberg

Ishockey                             Mattias Andersson

Badminton                          Ola Mårtensson

Konståkning                       Petra Thunegard Gråberg
Gymnastik                          Reneé Levin

 

 

Klubben har under 2015 haft 480 registrerade medlemmar och har sökt aktivitetsstöd för sammanlagt 457sammankomster, 181 st. under vårterminen och 276 st. under höstterminen. Antalet deltagartillfällen var 9208st. Under våren 3712 och 5456 under hösten 2015.

 

Idrottsklubben Graip

 

Medelålder: 28 år

Könsfördelning: Kvinnor 46%

Män 54%

 

 

 

 

Åldersfördelning medlemmar:

 

0-6 år

7-12 år

13-20 år

21-40 år

41-Max år

Summa

Kvinnor

12

66

47

30

66

221

Män

15

50

72

51

71

259

 

           

Alla medlemmar

         

480

 

 

Medlemsavgiften i klubben var under året 400 kr för barn och ungdom t.o.m. 16 år, 600 kr för medlemmar över 16 år och 800 kr för familj (två vuxna och barn t.o.m. 16 år). För stödjande medlemmar är avgiften 200 kr och uppåt.

 

IK Graip har sedan förra årsmötet 3 mars 2015 haft 11 st. protokollförda vanliga styrelsemöten och 2 st. möten ”per capsulam”. Utöver styrelsemötena har styrelsen haft 3 st. möten tillsammans med representanter från sektionerna där aktuella frågor tagits upp med fokus på verksamhetsfrågor.

 

Föreningen har under året bedrivit verksamhet inom fem idrotter organiserade inom följande fem sektioner: Badminton, Fotboll, Gymnastik, Ishockey och Konståkning.

 

Under januari och februari hade klubben kioskförsäljning i samband med GA-Cup och Krullis Cup i Solklintshallen.

Annandagsloppis i Cementa Arena med ett 25-tal säljare och drygt 800 besökare.

 

Klubben har under sommaren deltagit i 3 aktiviteter i Hotellparken, dels en egen underhållningskväll, Slite Expo och Slite Marknad. Kioskförsäljning vid de första två kvällarna och under marknaden hade vi ett stånd med lotteri med fina företagsskänkta priser, marknadsförde vår klubb och styrelseledamöterna samt hade vi bemanning på Davids Tivoli under 3 dagar och därtill Femkamp i Badhusparken med Mattias Sunneborn.

 

Den 7 november firade IK Graip 50 år dels med öppet hus där allmänheten fick se bildspel, delta i tipspromenad och bjöds på kaffe. Ungdomslagen tränade hockey och konståkningen hade uppvisning på temat ”Frost”. Lotteri.

En gedigen minnesskrift hade tagits fram som fokucerade på klubbens hockey genom åren.

På kvällen samlades ca 100 personer till en buffé och flera av deltagarna höll tal och berättade om sin delaktighet i klubben.

 

IK Graip har bedrivit kioskverksamhet vid utsiktsplatsen vid Cementabrottet med bemanning av ungdomar under sommaren. I samband med matcher i ishallen och på konstgräsplan har kioskverksamhet bedrivits inne i ishallen, samt i ute kiosken.  Kioskverksamheten är en viktig inkomst för klubben liksom försäljning av idrottsrabatthäften, salami och reklam. Sommarhockeyskolan är klubbens största aktivitet.

 

Klubbens medlemmar har välvilligt ställt upp vid flera butiksinventeringar samt omflyttningarbete vid butiksförändring vilket genererat inkomster. Medlemmar har även planterat skog vid två tillfällen under våren för att dra in pengar till lagen.

 

Pelaren vid Preem har uppdaterats med nya Graipskyltar och ny led- belysning samt har nya avtal upprättats. Totalt har vi 14 företagsskyltar som ger reklamintäkter. Preem bekostar elen enligt tidigare upprättat avtal.

För reklamplatserna i ishallen har nya avtal upprättats och fler företag bearbetas för deltagande.

 

IK Graip har under 2015 fortsatt arbetet med att uppfylla de krav som Regionen ställt på klubben beträffande ekonomi, stabil organisation, att få till en tydlig gränsdragning rörande ekonomi och arbetsfördelning mellan IK Graip och Slite Idrottscenter AB. Samma sak gällde mellan IK Graip och Slite vandrarhem AB. IK Graip har under hösten avyttrat sina aktier i vandrarhemmet för att tillmötesgå regionens önskemål.

 

Många av kraven som Regionen ställde för att IK Graip skulle få ett ökat driftsbidrag till anläggningen gällde driften av anläggningen via Slite Idrottscenter AB. Även Idrottscentret har genom hårt arbete lyckats vända ekonomin från stora underskott till två positiva bokslut i rad. Idrottscentret har även utökat kompetensen i sin styrelse och lyckats organisera sitt arbete tydligare än tidigare. I och med detta så har de flesta av Regionens krav för att IK Graip skall få behålla det förhöjda driftsbidraget uppfyllts redan under det första året sedan Regionfullmäktige tog beslutet. Det krav som IK Graip inte lyckats uppfylla ännu är att utöka  sin idrottsverksamhet till de tuffa mål som Regionen satt upp. Genom enträget arbete från IK Graips styrelse har vi fått Regionen att ge klubben tre års tid på sig att utöka den egna ungdomsverksamheten igen innan någon ny prövning av driftsbidraget blir aktuell. Det ger oss förhoppningsvis tre år då vi kan fokusera på utvecklingen av ungdomsverksamheten.

 

Konståkningen har utvecklats mycket snabbt och positivt under året tack vare att vi fått tag i utbildade tränare och fått nya engagerade ledare vilket styrelsen ser som mycket positivt.

 

Nu när de ekonomiska förutsättningarna har förbättrats och stabiliserats så bedömer styrelsen att det kommer finnas ett större utrymme att satsa mer på utvecklingen av vår idrottsverksamhet än vad vi kunnat de senaste åren.

 

Slite 2016-03-08

 

 

 

 

__________________         ___________________       _________________       

Kjell Genitz                          Lena Celion                          Yvonne Karlsson                                                                                                                          

Ordförande                          Vice ordförande                   Sekreterare                       

 

 

 

__________________         ___________________       _________________

Ingrid Rosenberg                 Therese Karlsson                  Mattias Andersson

Kassör                                  Ledamot                               Ledamot

 

 

 

__________________           ___________________       _________________

Linda Höglund                       Anders Grönlund                Fredrik Hermansson

Ledamot                                 Suppleant                             Suppleant
Verksamhetsberättelse IK Graip Badmintonsektionen 2015

 

IK Graip har under 2015 erbjudit ungdomar och vuxna badmintonträning i Solklintshallen. På onsdagar tränar vuxna/äldre juniorer mellan 19.30–21.00. På tisdagar mellan 18–19.30 tränar ungdomarna. Verksamheten bedrivs från september-maj.  Under hela 2015 har vi sett en ökning av antalet ungdomar i verksamhet.

 

Ansvariga för badmintonsektionen har varit Tore Tillander och Ola Mårtensson.

 

 

Verksamhetsberättelse IK Graip Fotboll 2015

 

Johan Gråberg har varit sektionsledare under 2016.

 

 Fotbollslaget 01/02

 

Fotbollslaget 01/02 har under året haft cirka 17 spelare och 6 ledare. På våren startade vi säsongen med en kick-off med träning, teori och fika. Träningar har varit både inomhus och utomhus. Utomhus har vi tränat två gånger i veckan. Vid GA-cup ställde vi upp med ett 01- och två 02-lag. 01-laget vann guld i GA-cup i sin klass. Det var en fantastisk insats. Laget har spelat seriespel 9-manna, vilket har gått bra. Spelare födda 02 var under hösten på en fotbollscup i Linköping tillsammans med Väskinde/Bro. En gemensam avslutning genomfördes på Alimento med pizza- och tacosbuffé. Det var prisutdelning och lagets fotograf kunde visa sina bilder från säsongen. I slutet av året deltog vi med två lag i Gotland Gratistidning Cup. Sammanfattningsvis har det fungerat bra med laget och spelarna har utvecklats och haft roligt.

 

Fotbollslaget P11

 

Vi har under säsongen tränat två gånger per vecka från april till september. Killarna har spelat 7-mannafotboll i serien och har spelat bra.

Vi har varit i Rödsle cup med lag -03:or och 04:or. Även där gjorde de mycket bra ifrån sig.

 

Mattias Andersson lagledare P11

 

Fotbollslag F 01.

 

Under året har IK Graip haft ett gemensamt lag med Fårösund. De har spelat 11- mannafotboll i serien. Efter säsong har samarbetet avslutats.

 

 

Verksamhetsberättelse IK Graip Konståkningssektionen 2015

Sommaren 2015 tog Sofie Lingström, utbildad tränare från Djurgården konståkning i Stockholm, kontakt med IK Graip. Hon bor numera på Gotland, i Visby, och var intresserad av att starta upp konståkningsverksamhet på ön. Hon hälsades varmt välkommen till klubben och höstterminen 2015 startade med ett helgläger. Under höstterminen har IK Graip konståkning vidare haft 14 aktivitetstillfällen i ishallen i Slite och 14 st. i Visby ishall. Dessutom har det hållits ytterligare ett helgläger och ett dagläger i Slite. Sammanlagt är det nu nästan 60 barn inskrivna i konståkningsverksamheten.
Som julavslutning hölls en uppvisning i Visby ishall där alla barn deltog.

Verksamhetsberättelse IK Graip Ishockeysektion 2015.

 U11/U12 2015-2016

Säsongen startade med en liten träningsgrupp om 11 utespelare och tyvärr ingen målvakt. Åldern på spelarna är fördelade mellan 2006 (1st) 2005 (5st) och 2004 (5st). Ledarstaben består till en början av Mattias Andersson Huvudtränare, Benny Levin Ass. Tränare och lagledare, Mathias Fredriksson Ass. Tränare och lagledare. Jan Lindstedt Material.

På planeringsmöte med Gotlands övriga föreningar Sudrets HC och Visby/Roma bestäms att det inte blir någon Gotlandsserie för U12 då det är för stor spridning på åldrarna och nivån både inom men även mellan föreningarna. I stället skall vi testa ett nytt koncept med Poolspel där vi även kan mixa lag mellan föreningarna för att hitta utvecklande nivå för alla.

Några veckor in i säsongen bjuds spelare från hockeyskolan in att delta på några av våra träningar och ytterligare någon vecka senare har vi ett ledarmöte där vi bestämmer att bilda en gemensam träningsgrupp där vi nu blir ca 18-19 spelare. Stommen blir det ursprungliga U12-laget och de killar som är nya på hockey får delta på matcher där nivån tillåter spel för nybörjare. I övrigt spelar de nyare killarna poolspel tillsammans med hockeyskolan.


Vi har även vid tiden för sammanslagningen till en träningsgrupp ändrat lite i lagledningen; Ny tränare tillsammans med Mattias A är Kenneth Johansson och lagledare tillsammans med Mathias F är Annki Hultman. Stefan Pettersson hänger även med från de yngre nya killarna som ass.tränare. Johan Hultman blir materialförvaltare. Avsaknaden av målvakt består dock tyvärr och vi har vid matchtillfällen lånat från VRU samt äldre spelare från IK Graip. En ny kille född 2007 är på G som målvakt och kommer bli bra men för tidigt för spel i match ännu.

Vi har förutom poolspelen haft några träningsmatcher dels tillsammans med hela träningsgruppen och dels med Stommen U12. Det är ett starkt lag och resultatmässigt har det gått mycket bra med övervägande segrar.

Två cuper är inplanerade för laget. En i februari och en i april.

 

Verksamhetsberättelse U-14 säsongen 2015-16

 

Lagledare Fredrik Hermansson 

Tränare; Michael Elmnert, Magnus Åhnström, Benny Levin, Stefan Hillblom 

Målvaktstränare; Patrik Hedman, Niklas Roswall.Materialförvaltare; Anders Grönlund 

Laget har bestått av 15 spelare och har deltagit i seriespel med 20 matcher i Sthlm hockey cup. Träningar har varit måndag, onsdag, lördag och söndag. Innan lördag- och onsdagsträning har det varit fysträning

 

Sammanfattning av säsongen.

Vi har under denna säsong haft förmånen att ha två externa tränare, Mickael Elmnert och Magnus Åhnström som lyft IK Graip U-14 till en helt ny nivå, många spelare har lyft sig och laget har blivit mer som “ett” lag.

Vi har också värvat en spelare från Nacka Hockey, George Pettersson Giotakis som flyttade till Gotland under sommaren 2015.

Stolt lagledare Fredrik Hermansson

 

Sommarhockeyskolan

 

Liksom tidigare år har IK Graip genomfört en sommarhockeyskola under två veckor. Skolan har varit mycket uppskattad och det har kommit deltagare från hela landet och även några från granländerna. Ca 200 deltog sammanlagt under de två lägerveckorna i juli. Lägren ger stora intäkter till IK Graip, det är den största enskilda inkomstkällan i klubben.

 

 

Verksamhetsberättelse Hockeyskolan och Skridskoskolan

 

Vi drog igång en värvningskampanj i maj 2015, där utskick gjordes till alla barn på norra Gotland med inbjudan att under hösten börja med ishockey samt skridskoskola. Under början av skolåret besökte vi även skolor i värvningssyfte.

Vi drog igång så fort isen var uppspolad och uppslutningen var god.

Vi har dock haft problem med att få in nya ledare till detta, men en stomme föräldrar har visat intresse och tillsammans med dem har Niklas Bleckhorns varit enastående.

Vi har haft hockeyskola onsdagskvällar samt skridskoskola och hockeyskola lördagsförmiddagar. Deltagarna har varit i blandade åldrar och ca 25 stycken totalt sett. De har kommit från Fårö i norr till Fole längst söder över.

Spelare födda -06 har under säsongen flyttats upp och tränar med U-12 laget.

Vi har spelat sex stycken poolspel med stora framgångar. Spelare födda -08 har deltagit i lätt grupp och även de har gjort mycket bra ifrån sig.

 

Verksamhetsberättelse IK Graip Gymnastik 2015

 

Gympan var i Solklintshallens lilla sal. Under vårterminen tränade vi 16 måndagar. Under höstterminen tränade vi vid 14 tillfällen.

Passet varade en timme, mellan kl. 18.30-19.30. Passet är uppbyggt på uppvärmning, rörlighet, kondition, styrka, nedvarvning och stretching.

 

Under våren så hade passet 14 deltagare i snitt och under hösten så var det 13 deltagare i genomsnitt. Deltagarna var mellan 11-69 år gamla. Detta år var det bara kvinnliga utövare.

Det gick bara att lösa terminskort under hösten, men under våren fanns det även möjlighet att lösa klippkort.

Ledare för gymnastiken har under året varit Reneé Levin.                           

Alla tränar och kämpar på utifrån sina egna förutsättningar och det viktigaste är att vi tränar tillsammans till bra musik och har roligt samtidigt.

 

Skribent: Yvonne Karlsson

Postadress:
IK Graip
Storgatan 95
62448 Slite

Besöksadress:
Cementa arena, Solklintsvägen 19
62449 Slite

Kontakt:
Tel: 0737072209
E-post: This is a mailto link

Se all info