Hoppa till sidans innehåll

Dagordningen för årsmötet den 19 mars 2016

09 MAR 2016 12:39
Här kommer dagordningen för vårt årsmöte den 19 mars klockan 15.00 2016
  • Skapad: 09 MAR 2016 12:39

Dagordning IK Graip årsmöte 2016                                        

Tid och plats: Cementa arena kl 15.00 lördagen den 19 mars 2016.     

 

                                                                   

 1§                Mötet öppnas

2§                  Årsmötet behörigt utlyst

3§                  Fastställande av dagordning

4§                  Val av ordförande och sekreterare för mötet

5§                  Val av två justerare och rösträknare, fastställande av röstlängd

6§                  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

7§                  Styrelsens ekonomisk berättelse för 2015

8§                  Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2015

9§                  Beslut om att fastställa balans- och resultaträkningen

10§                Beslut om ansvarsfrihet för det gångna året

11§                Beslut om reseersättning och övriga ersättningar till                                           funktionärer för 2016

12§                Fastställande av medlemsavgift för 2017

13§                Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2016

14§                Inkommen motion

15§                Val av ordförande på ett år

16§                Val av styrelseledamöter på två år

17§                Val av styrelsesuppleanter på ett år

18§                Val av två revisorer på ett år

19§                Val av revisorssuppleant på ett år

20§                Godkännande av sektionsordförande

21§                Val av valberedning

22§                Övriga frågor                     

23§                Avtackning

24§                Mötet avslutas

Skribent: Yvonne Karlsson

Postadress:
IK Graip
Storgatan 95
62448 Slite

Besöksadress:
Cementa arena, Solklintsvägen 19
62449 Slite

Kontakt:
Tel: 0737072209
E-post: This is a mailto link

Se all info