Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse IK Graip 2016


 

FÖRENINGSSTYRELSEN FÖR IK GRAIP AVGER HÄRMED FÖLJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016

 

STYRELSE                          Ordförande                      Maria Axemyr t.om 20161017

                                            V. Ordf                              Anders Grönlund, ord från 20161017

                                            Sekreterare                     Yvonne Karlsson

                                            Kassör                               Ingrid Rosenberg

                                            Ledamot                           Mattias Andersson

                                            Ledamot                           Linda Höglund

                                            Adjungerad ledam         Kerstin Olsson t.om 20161017

                                            Ersättare                          Jingin Genitz, ledam från 20161017

                                            Ersättare                          Petra Gråberg, ledam från 20161017

 

SEKTIONSLEDARE          Fotboll                              Johan Gråberg

                                            Ishockey                           Kenneth Johansson

                                            Badminton                       Ola Mårtensson

                                            Konståkning                    Sofie Lingström

                                            Gymnastik                       Reneé Levin

 

 

                                                                                                            

Ordförande Maria Axemyr avsade sig uppdraget via mail 20161017 och adjungerade ledamoten Kerstin Olsson  avsade sig under samma vecka.

 

Klubben har under 2016 haft 521 registrerade medlemmar och har sökt aktivitetsstöd för sammanlagt 678 sammankomster, 291 under vårterminen och 387 under höstterminen. Antalet deltagartillfällen var 6894 st varav under våren 2933 och under hösten 3961 st.

Idrottsklubben Graip

Medelålder: 28 år

Könsfördelning: Kvinnor 44 %,  Män 56%

Åldersfördelning medlemmar:

Ålder            0-6                7-12             13-20           21-40           41-                Summa

Män             13                 61                 86                 40                 90                 290

Kvinnor        10                 77                 41                 32                 71                 231

Alla medlemmar                                                                                                     521

Medlemsavgiften i klubben var under året 400 kr för barn och ungdom t.o.m. 16 år, 600 kr för medlemmar över 16 år och 800 kr för familj (två vuxna sammanboende och barn t.o.m. 16 år). För stödjande medlemmar är avgiften 200 kr och uppåt.

IK Graip har sedan förra årsmötet 19 mars 2016 haft  11  protokollförda    styrelsemöten och 1 möte per capsulam. Utöver dessa har styrelsen haft 3 möten tillsammans med representanter från sektionerna  där fokus varit på verksamhetens utveckling.

Klubben har under året bedrivit verksamhet inom fem idrotter organiserade inom följande sektioner: Fotboll, ishockey o konståkning, förbundsanslutna, samt badminton och gymnastik.

Under januari och februari har klubben haft kioskförsäljning i samband med GA-cup och Krullis Cup i Solklintshallen. Klubben har även haft ansvar för sekretariat och domare under GA-cup.

Påskloppis i Cementa Arena med 20-talet säljare och ca 400 besökare.

 

 

 

IK Graip har sedvanligt deltagit i aktiviteter i Hotellparken såsom Slite Expo och Slite Marknad, bilutställning vid Allimento. Vid samtliga tillfällen kioskförsäljning samt på marknaden ett bemannat stånd med lottförsäljning och marknadsförening av klubben. Under marknaden svarade klubben även för bemanning av Davids Tivoli under 3 dagar och tömde papperskorgar från parken till Tullhagsplan under lördagen.

 

Klubben har under sommaren bedrivit kioskverksamhet vid utsiktsplatsen vid Cementabrottet med bemanning av fyra ungdomar. Det har även varit kioskförsäljning under året både inne i ishallen och i utekiosken. Utöver detta har försäljning skett av salami, new body och idrottsrabatthäften.

Utdelning av 2500 gratistidningar under juli för Gotlands Annonsblad ger klubben ett annonsutrymme för ca 36000 kr under hösten.

Butiksinvetering har gjorts vid två tillfällen.

Vid SM i rullskidor och cykelloppet Gotland 360 deltog klubben i samarbete med andra lokala föreningar som trafikvakter respektive kaffedepå i Badhusparken.

Sommarhockeyskolan veckorna 29-30 har åter genomförts och gett klubben ett stort ekonomiskt tillskott och bra goodwill.

IK Graip har under 2016 arbetat vidare med att uppfylla de krav som Regionen ställt på klubben beträffande ekonomi och organisation och numer är det en tydlig gränsdragning mellan klubben och Slite Idrottscenter AB.  Centret har under året lyckats att vända ekonomin till ett plusresultat.

I Regionens krav för driftsbidraget gäller utöver renodlad ekonomi för klubben att öka nyttjandegraden på anläggningen. Detta arbetar även Centret för vilket är ett plus för både klubben och bolaget. Det beslutade driftsbidraget gäller även 2017-2018.

IK Graip har sökt och beviljats pengar från Idrottslyftet för, nyanläggning av ute gym på egen mark i anslutning till ishallen, samt delfinansiering av nya motionsspåret.

För idrottsverksamheten har ledarna skrivit egen verksamhetsberättelse.

Ishockeyn har haft 2 lag i seriespel på fastlandet och de yngre har haft sammandrag i de gotländska ishallarna samt poolspel för hockeyskolans deltagare.

 

 

 

Konståkningen har under året blivit än mer intensiv och flera deltagare har varit på tävlingar och tester på fastlandet.

Fotbollen har haft 2 lag, division 2 pojkar 01/02  ll-manna och P13 9-manna samt fotbollslek för barn.

Gymnastiken har ca 15 deltagare i varierande ålder.

Badminton jobbar för att få in fler yngre deltagare och planerar för att bli medlemmar i förbundet.

 

Medlemmarna, som är klubbens stora resurs, har deltagit mycket aktivt i idrottsverksamheten och de kringliggande åtaganden som klubben haft för att få in pengar. Klubbens ekonomi har stabiliserats så styrelsen bedömer att det finns bra utrymme att satsa på utvecklingen av vår idrottsverksamhet framöver.

Slite 2017-03-07

 

Anders Grönlund                        Yvonne Karlsson       Ingrid Rosenberg     

v.ordf                                            sekr                             kassör                        

 

Mattias Andersson                                                       Linda Höglund

ledamot                                                                          ledamot

 

Petra Gråberg                                                               Jingjin Genitz

ersättare/ledamot                                                      ersättare/ledamot                                        

Uppdaterad: 24 JUN 2018 21:42 Skribent: Jingjin Genitz

Postadress:
IK Graip
Storgatan 95
62448 Slite

Besöksadress:
Cementa arena, Solklintsvägen 19
62449 Slite

Kontakt:
Tel: 0737072209
E-post: This is a mailto link

Se all info